FORSIDE

VELKOMMEN TIL BIRKENDE BORGERFORENINGS HJEMMESIDE

På denne side finder du informationer om vores borgerforening, og de tilbud vi som forening tilbyder dig i Birkende by. Du kan på siden også finde informationer om byen, billeder af arrangementer og links til andre hjemmesider, der kan være relevante og interessante at besøge.

KOMMENDE AKTIVITETER

2020
22.10   -   Første øvegang for Birkende Ungdomsteater (BAT)

NYHEDER


CORONA


                   Bestyrelsen besluttede i sidste uge at lukke for alle aktiviteter i 4 uger i Borgerforenings

                     regi. Det gjorde vi ud fra de skærpede regler indført 26. oktober af myndighederne samt et

                     forsigtighedsprincip og et synspunkt om, at vi ville være med til at begrænse de sociale

                     kontakter på max. 10 personer, som anbefalet af myndighederne.


                     Vi er i bestyrelsen efterfølgende blevet opmærksomme på, at vi muligvis har tolket reglerne

                     for restriktive, da visse af vores gode aktiviteter i foreningen heldigvis vil kunne fortsætte.

                     På den baggrund har vi besluttet at åbne op for aktiviteter, hvor det er muligt at overholde

                     de gældende retningslinjer. Her tænker vi på aktiviteter, som bliver afviklet i Borger-

                     forenings hus, hvor deltagelsen i aktiviteten er mindre eller lig med 10 personer.

                     Dette er f.eks. musikhold mindre end 10 deltager, aktiviteter med børn under 21 år, som

                     vores amatørteater. Madhold og øvrige hold med flere end 10 deltagere er fortsat lukket.

                      

                     HUSK!
                     Hvis du har deltaget i en aktivitet og efterfølgende er konstateret smittet med Corona virus

                     – bør du ringe til tovholderen for aktiviteten.


                   Pas på hinanden og vis hensyn.


                                                             Venlig hilsen Bestyrelsen

Støt Birkende Borgerforening via dit strømforbrug  


                   Tilmelde dig på dette link: https://www.energifyn.dk/fynsksupport/


                       .... husk under klub / forening at skrive Birkende Borgerforening. Alle kan tilmelde sig –

                       også selv om du ikke i dag får el fra Energi Fyn.


                      På forhånd tak for din støtte - den sætter vi pris på i disse tider

Ny legeplads i Birkende                    På mødet den 22. september blev der nedsat en arbejdsgruppe, som vil være 

                   tovholder for projektet med at lave et oplæg til en legeplads for vores børn og

                   unges leg og udvikling i Birkende - herunder at søge Kerteminde Kommunes

                   legemiljøpulje om midler hertil.

    

                   Er det også noget for dig, så kontakt os gerne på tlf. 2425 1479


             

                                                       


MobilePay nummer

 

Birkende Borgerforenings MobilePay nummer er:    94042


UDVIKLINGSPLAN FOR  BIRKENDE 2020

- kan læses her

KALENDER

<

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -tlf: 2425 1479 bedst efter kl. 17 (ingen SMS) - Mail: info@birkendeborgerforening.dk

Copyright © All Rights Reserved