Links og info

Her findes kort over de vandreture, som nu er tilgængelige i Birkende.


Retningslinjer for brug af vandrestier anvist af Birkende Borger- og Aktivitetsforening. Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24.09.2009 om naturbeskyttelse.(Private skove m.m.)

 

 

•         Veje og stier i det åbne land og i skoven.

•         Ej gå på stubmarker el. langs levende hegn på udyrkede arealer med mindre man har fået lov af ejeren.

•         Adgang fra kl. 6 til solnedgang og ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

•         Begrænset adgang ved skovarbejde og hvor der holdes jagt.

•         Ridning skal være i skridt og kun på veje og grusstier, der er mere end 2,5 meter brede.

•         Tilladt at bruge kørestol, elkørestol og 3-hjulet knallert samt at cykle, gå med barnevogn el. anden vogn.

•         ÷ mountainbikere i flok.

•         Adgang sker på eget ansvar. Ejer har ikke pligt til at vedligeholde veje og stier – dog undtaget vores kirkestier, som er offentlige stier.

•         Hunde skal føres i snor!!!

•         ÷telte, ikke udvise støjende adfærd(radio el. musikinstrumenter).

•         Man må gerne indsamle bær i begrænsede mængder.

•         Ikke beskadige eller fjerne træer og buske, herunder brænde og kvas.

•         Fiskeri ikke tilladt, da fiskeret er udlejet.

 

 

 

Med venlig hilsen

Stiudvalget

 

 

KALENDER

<

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -tlf: 2425 1479 bedst efter kl. 17 (ingen SMS) - Mail: info@birkendeborgerforening.dk

Copyright © All Rights Reserved