Flag Allé

Birkende Flag allé

De 3 foreninger i Birkende er gået sammen om at etablere en flag allé igennem byen. Det er meningen, at der

vil blive flaget ved særlige festlige lejligheder i byen. Man kan desuden leje flag alléen, se herunder.


I den forbindelse kan flagstængerne sponsoreres som følger:


1.Dit logo på flagstangen ca. 10 + 10 cm.     

2.Sponsorliste ophænges i skabet på P. Plads ved kirkekontoret.


Pris: 500 kr. pr. flagstang og 100 kr. pr. logo


- Kontakt formand Erling Knudsen, hvis du ønsker at sponsore en flagstang.


Lej flag alléen

Skal du/I holde fest i Birkende og gerne vil gøre det lidt mere festligt, kan du/I leje vores flag allé.

Der er 41 flag, som opsættes på Hans Tausensgade i Birkende.

Flag alléen kan lejes i 5 timer, opsat og nedtaget under hensyntagen til flagreglerne.


Pris: 1.000,- kr.


Vi flager på følgende dage i 2020:

Dronningens 80 års fødselsdag den 16. april 2020


Søndag den 16. august 2020 kl. 10: Konfimation i Birkende

Søndag den 23. august 2020 kl. 10: Konfimation i Marslev*

Søndag den ?? : Konfirmation i Rønning*


Grundlovsdagen den 5. juni


* Hvis der er unge bosatte i Birkende, som skal konfirmeres i Marslev eller Rønninge

   

Kontaktperson:

Erling Knudsen

Tlf.: 65951279 eller 40750777

Mail: info@birkendeborgerforening.dk

 


KALENDER

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -Tlf: 65 95 12 79 - Mail: info@birkendeborgerforening.dk -  Copyright © All Rights Reserved