Borgerforeningen

Vi er en lille gruppe, der har startet Birkende Borgerforening for at bevare byens samlingspunkter. Vi mener, det er afgørende for lokalsamfundets overlevelse,  at der findes lokale samlingssteder, hvor vi kan mødes.

Hertil mener vi de gamle skolebygninger kan bruges. Med boldklubben – forsamlingshuset – den gamle skole – kirken  og  Hans Tausens Centeret som centrum kan vi nå de fleste  af områdets borgere. I vores lokaler har vi arrangementer og hold, hvorigennen vi skaber socialt fællesskab og læring.


Som borgerforening står vi  stærkere  ved forhandling  og  samtale  med kommunens politikere, og vi har derfor konstant fingeren på pulsen i et kommunalt perspektiv.

Det er vort håb – at hvis man henvender sig  enten med et problem man ønsker taget op og at ( hvis/ når ) vi får bygningerne  -  at rigtig mange vil bruge lokaliteterne.  Der kan laves mange  grupper  indenfor socialt samvær. Har man noget at samles  om , skal man kunne få plads.

Det bliver ret spændende hvad fremtiden vil bringe.

I BORGERFORENINGEN ER VI DER FOR DIG OG FÆLLESSKABET

KALENDER

<

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -tlf: 2425 1479 bedst efter kl. 17 (ingen SMS) - Mail: info@birkendeborgerforening.dk

Copyright © All Rights Reserved