Birkende Ungdomsteater - BAT


Birkende Ungdomsteater - BAT

           ny sæson begynder 

20. oktober kl. 18:30


Vi øver i Birkende Borgerforenings lokaler.


Har du spørgsmål, så kontakt Michael Nyrnberg på tlf. 22 92 78 94

mail: famnyrnberg@outlook.dk


Vi glæder utroligt meget til at se dig !


Så hold øje med denne hjemmesiden og Facebook.

KALENDER

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -Tlf: 65 95 12 79 - Mail: info@birkendeborgerforening.dk -  Copyright © All Rights Reserved