Udlejning

UDLEJNING

De 3 foreninger i Birkende er gået sammen om at etablere en flagalle igennem byen. Det er meningen, at der

vil blive flaget ved særlige festlige lejligheder i byen. Man kan desuden leje flagalleen, se herunder.

 

I den forbindelse kan flagstængerne sponsoreres som følger:

 

1.Dit logo på flagstangen ca. 10 + 10 cm.

2.Sponsorliste ophænges i skabet på P. Plads ved kirkekontoret.

 

 

Pris: 500 kr. pr. flagstang og 100 kr. pr. logo

 

- Kontakt formand Erling Knudsen, hvis du ønsker at sponsore en flagstang.

 

Lej en flagalle

Skal du/I holde fest i Birkende og gerne vil gøre det lidt mere festligt, kan du/I leje vores flagalle

Der er 41 flag som opsættes på Hans Tausensgade i Birkende.

Flagalleen kan lejes i 5 timer, opsat og nedtaget under hensyntagen til flagreglerne.

 

Pris: 1.000,- kr.

 

Vi flager på følgende dage i 2016:

Søndag den 24. april 2016: Konfimation i Birkende

Søndag den 1. maj 2016: Konfimation i Marslev

 

Kontaktperson:

Erling Knudsen

Tlf.: 65951279 eller 40750777

 

KALENDER

<

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -Tlf: 2425 1479 - Mail: info@birkendeborgerforening.dk - Copyright © All Rights Reserved