Links og info

Her findes kort over de vandreture, som nu er tilgængelige i Birkende.

 

Retningslinjer for brug af vandrestier anvist af Birkende Borger- og Aktivitetsforening. Lovbekendtgørelse nr. 933 af 24.09.2009 om naturbeskyttelse.(Private skove m.m.)

• Veje og stier i det åbne land og i skoven.

• Ej gå på stubmarker el. langs levende hegn på udyrkede arealer med mindre man har fået lov af ejeren.

• Adgang fra kl. 6 til solnedgang og ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.

• Begrænset adgang ved skovarbejde og hvor der holdes jagt.

• Ridning skal være i skridt og kun på veje og grusstier, der er mere end 2,5 meter brede.

• Tilladt at bruge kørestol, elkørestol og 3-hjulet knallert samt at cykle, gå med barnevogn el. anden vogn.

• ÷ mountainbikere i flok.

• Adgang sker på eget ansvar. Ejer har ikke pligt til at vedligeholde veje og stier – dog undtaget vores kirkestier, som er offentlige stier.

• Hunde skal føres i snor!!!

• ÷telte, ikke udvise støjende adfærd(radio el. musikinstrumenter).

• Man må gerne indsamle bær i begrænsede mængder.

• Ikke beskadige eller fjerne træer og buske, herunder brænde og kvas.

• Fiskeri ikke tilladt, da fiskeret er udlejet.

Med venlig hilsen

Stiudvalget

KALENDER

<

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -tlf: 2425 1479 (nr. modtager ikke SMS) - Mail: info@birkendeborgerforening.dk

Copyright © All Rights Reserved