Flag Allé

Birkende Flag allé

 

De 3 foreninger i Birkende er gået sammen om at etablere en flag allé igennem byen. Det er meningen, at der

vil blive flaget ved særlige festlige lejligheder i byen. Man kan desuden leje flag alléen, se herunder.

 

I den forbindelse kan flagstængerne sponsoreres som følger:

 

1.Dit logo på flagstangen ca. 10 + 10 cm.

2.Sponsorliste ophænges i skabet på P. Plads ved kirkekontoret.

 

Pris: 500 kr. pr. flagstang og 100 kr. pr. logo

 

- Kontakt formand Erling Knudsen, hvis du ønsker at sponsore en flagstang.

 

Lej flag alléen

Skal du/I holde fest i Birkende og gerne vil gøre det lidt mere festligt, kan du/I leje vores flag allé.

Der er 41 flag, som opsættes på Hans Tausensgade i Birkende.

Flag alléen kan lejes i 5 timer, opsat og nedtaget under hensyntagen til flagreglerne.

 

Pris: 1.000,- kr.

 

Vi flager på følgende dage i 2018:

Søndag den 29. april 2018: Konfimation i Birkende

Søndag den 6. maj 2018: Konfimation i Marslev

 

Kontaktperson:

Erling Knudsen

Tlf.: 65951279 eller 40750777

Mail: info@birkendeborgerforening.dk

 

KALENDER

Birkende Borgerforening - Hans Tausensgade 29 - 5550 Langeskov -Tlf: 65 95 12 79 - Mail: info@birkendeborgerforening.dk - Copyright © All Rights Reserved